BADANIA I CERTYFIKATY

Demagnetyzery ProDevice  przechodzą testy i badania laboratoryjne, przeprowadzone przez ośrodki akademickie oraz niezależne instytuty i jednostki badawcze.

 logoAGH Badania demagnetyzera ProDevice ASM 120, wykonane przez Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie, Wydział Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki: Wyniki testów pracy demagnetyzera firmy DISKUS Polska Sp. z o.o. typ ProDevice ASM120.
Logo_wybrane Badania wykonane w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie, nr 3770 E1 11; badania zgodności wyrobu z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE oraz z dyrektywą niskonapięciową LVD 2006/95/WE; normy odniesienia: PN-EN 55014-1:2007, PN-EN55014-2:1999, PN-EN61000-4-2:2011, PN-EN 61000-4-3:2007, PN-EN 61000-4-4:2010, PN-EN 6100-4-5:2010, PN-EN 61000-4-6:2009, PN-EN 61000-4-11:2007, PN-EN 61000-3-2:2007, PN-EN 61000-3-3:2009, PN-EN 60335-1:2004.
IOS Badanie kompatybilności elektromagnetycznej demagnetyzera ASM240, wykonane przez akredytowane laboratorium Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania