CENTRUM R&D

 

Nasze innowacyjne Centrum Badawczo-Rozwojowe powstało w odpowiedzi na rosnące w szybkim tempie zapotrzebowanie rynku, związane m.in. z koniecznością usuwania danych z nośników typu dyski SSD, pendrive czy też bardzo rozpowszechnionych urządzeń mobilnych (smartfony, tablety itp.). Głównym obszarem działalności laboratoryjnej jest więc inicjowanie oraz prowadzenie projektów rozwojowo- wdrożeniowych w ramach prac nad tworzeniem:

  • innowacyjnych metod usuwania danych z pamięci typu flash
  • pierwszych na świecie demagnetyzerów z technologią PPMS, generujących  pole elektromagnetyczne o mocy do 55.000 gauss

Dzięki naszym osiągnięciom, organizacje działające w różnych obszarach gospodarki będą mogły optymalizować swoje procedury przez wprowadzenie nowych standardów oraz ulepszenie procesów zarządzania informacją i archiwizacją danych.

Realizacja zadań w ramach naszej działalności badawczo-rozwojowej wymaga wysokich kompetencji: nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale również zaplecza technologicznego i laboratoryjnego. D.LAB to wydzielona część (o powierzchni około 220m2) naszego obiektu, powstałego na 44 arowej działce, na której też zlokalizowany jest nowo wybudowany biurowiec  o powierzchni ponad 800m2. Jest ono w pełni wyposażone oraz dostosowane do prac naukowych i badawczych. Dobór oraz parametry aparatury pomiarowej przygotowano w oparciu o szczegółowe konsultacje z wybitnymi specjalistami współpracujących z nami jednostek naukowych: Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Instytutem Technologii Elektronowej. Zbieranie i dokumentowanie wyników badań z systemów oraz urządzeń pomiarowych odbywa się przy pomocy oprogramowania  OMS (Object Management System) D.LAB –  dedykowanemu do zarządzania laboratorium, zapewniającego elektroniczną dokumentację i analizę procesów badawczych.

Ośrodek rozwojowy, stanowiący miejsce tworzenia wiedzy i wyznaczania kierunków dalszego rozwoju marki ProDevice, posiada specjalistyczne pomieszczenie, całkowicie uziemione, skonstruowane w celu niwelowania zakłóceń zewnętrznych – tzw. Klatkę Faraday’a. Dzięki idealnemu tłumieniu sygnałów z zewnątrz, możliwe jest przeprowadzanie w niej między innymi badań kompatybilności elektromagnetycznej  (EMC) na demagnetyzerach, które wprowadzamy na na rynek. W pomieszczeniu bezpiecznie przeprowadzamy testy i eksperymenty, obserwując to co się dzieje poprzez zdalnie zarządzane kamery, zamontowane wewnątrz Klatki Faraday’a. Taki sposób testowania prototypów gwarantuje bezpieczeństwo, co jest najbardziej pożądane w przypadku pracy z wysokimi napięciami, silnym polem magnetycznym, czy zupełnie nowymi zjawiskami fizycznymi.

Sercem i mózgiem całego laboratorium jest nasza serwerownia. Właśnie tu znajduje się węzeł gigabitowej sieci logicznej, wraz z zarządzalnymi przełącznikami, serwerami, macierzami oraz bibliotekami taśmowymi. Wszystkie urządzenia zasilane są jednym torem – bezpośrednio z sieci wraz z podtrzymaniem całości przez systemy UPS. Cały układ zasilania wspierany jest także przez dedykowany agregat prądotwórczy z systemem SZR (Samoczynnego Załączenia Rezerwy). Nad bezpieczeństwem czuwa również system monitoringu, kontroli dostępu (SKD), rekuperacji oraz klimatyzacji (opartej na wodzie lodowej), który a całość sprzężona jest z systemem monitoringu warunków środowiskowych, czujnikami dymu oraz zalania.

Za poprawność i ciągłość prac centrum R&D odpowiada nasza doświadczona kadra składająca się utytułowanych w Polsce pracowników naukowych oraz inżynierów, dysponując profesjonalną wiedzą oraz doświadczeniem, zdobytym w przeszłości podczas realizacji innowacyjnych projektów.
Ośrodek badawczo-rozwojowy  jest przygotowany w sposób umożliwiający korzystanie z infrastruktury  osobom niepełnosprawnym.

 

 

3 znaki

Laboratorium badawczo – rozwojowe  powstało przy wsparciu funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.