JAK KASOWAĆ DANE?

Demagnetyzacja
W instytucjach i przedsiębiorstwach, gdzie zarządza się tajnymi informacjami (takimi jak np. dane osobowe, numery kart kredytowych, numery kont, informacje o produktach, raporty sprzedaży itp.), istnieje możliwość niekontrolowanego ich wycieku. Instytucje takie jak np. banki, firmy ubezpieczeniowe czy telekomunikacyjne, obarczone są obowiązkiem usuwania danych. Niestety, część z nich nie robi tego w sposób skuteczny, a to grozi nie tylko kosztami spowodowanymi utratą danych, ale również odpowiedzialnością karną. Dlaczego niektóre instytucje i firmy borykają się z problemami wycieku informacji poufnych? Otóż przyczyna najczęściej tkwi w braku wiedzy, dotyczącej zasad skutecznego kasowania danych.

Na czym polega demagnetyzacja?

Jest to proces, polegający na bezpowrotnym skasowaniu zapisanych informacji degausserem. Usługa polega na poddaniu nośników magnetycznych działaniu silnego impulsu magnetycznego. Impuls ten niszczy wszystkie zapisy, które dokonane są w warstwie magnetycznej nośnika. Po przeprowadzeniu demagnetyzacji dane na nośnikach taśmowych oraz dyskach twardych zostają bezpowrotnie utracone. Nośniki, takie jak dyski twarde 2,5"/3,5", kasety LTO, 3592, T10K, po procesie demagnetyzacji nie nadają się do ponownego wykorzystania, ze względu na ścieżki serwa, które w procesie zostają całkowicie wymazane. Niektóre nośniki taśmowe, zwłaszcza starszej technologii jak DLT, DDS, kasety audio czy video (analogowe) odzyskują swe pierwotne właściwości magnetyczne, gdyż demagnetyzacja zmniejsza do zera tzw. pozostałość magnetyczną.

Zapoznaj się z wytycznymi National Security Agency (amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego), dotyczącymi usuwania informacji z nośników tutaj>>

Wartości pola, niezbędne do skasowania danych z nośnika

Dyski twarde i taśmy posiadają właściwości magnetyczne, mierzone w jednostkach Oe (Oersted). Aby skutecznie usunąć zapisane na nich dane, konieczne jest, aby wartość pola magnetycznego generowanego przez demagnetyzer była większa niż koercyjność magnetyczna kasowanego nośnika. Poniżej podajemy wartości pola magnetycznego poszczególnych rodzajów nośników.

tabela

 

W instytucjach i przedsiębiorstwach, gdzie zarządza się tajnymi informacjami (takimi jak np. dane osobowe, numery kart kredytowych, numery kont, informacje o produktach, raporty sprzedaży itp.), istnieje możliwość niekontrolowanego ich wycieku. Instytucje takie jak np. banki, firmy ubezpieczeniowe czy telekomunikacyjne, obarczone są obowiązkiem usuwania danych. Niestety, część z nich nie robi tego w sposób skuteczny, a to grozi nie tylko kosztami spowodowanymi utratą danych, ale również odpowiedzialnością karną. Dlaczego niektóre instytucje i firmy borykają się z problemami wycieku informacji poufnych? Otóż przyczyna najczęściej tkwi w braku wiedzy, dotyczącej zasad skutecznego kasowania danych.

Na czym polega demagnetyzacja?

Jest to proces, polegający na bezpowrotnym skasowaniu zapisanych informacji degausserem. Usługa polega na poddaniu nośników magnetycznych działaniu silnego impulsu magnetycznego. Impuls ten niszczy wszystkie zapisy, które dokonane są w warstwie magnetycznej nośnika. Po przeprowadzeniu demagnetyzacji dane na nośnikach taśmowych oraz dyskach twardych zostają bezpowrotnie utracone. Nośniki, takie jak dyski twarde 2,5"/3,5", kasety LTO, 3592, T10K, po procesie demagnetyzacji nie nadają się do ponownego wykorzystania, ze względu na ścieżki serwa, które w procesie zostają całkowicie wymazane. Niektóre nośniki taśmowe, zwłaszcza starszej technologii jak DLT, DDS, kasety audio czy video (analogowe) odzyskują swe pierwotne właściwości magnetyczne, gdyż demagnetyzacja zmniejsza do zera tzw. pozostałość magnetyczną.

Zapoznaj się z wytycznymi National Security Agency (amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego), dotyczącymi usuwania informacji z nośników tutaj>>