Mierzenie pola elektromagnetycznego demagnetyzera ASM240

Urządzenie do niszczenia danych – demagnetyzer ProDevice ASM240 generuje pole elektromagnetyczne o mocy 20.000 gauss (2T). To oznacza, że jest ono najsilniejszym degausserem na świecie.  Parametr o takich wartościach gwarantuje, że wszystkie dane zapisane na nośniku zostają przez urządzenie trwale usunięte.  Przypominamy, że demagnetyzer usuwa informacje z nośników magnetycznych: taśm oraz dysków twardych.