Norma to DIN 66399 – dokładność kasowania informacji

Norma DIN 66399 z ogromną precyzją określa dokładność kasowania informacji  z nośników fizycznych i cyfrowych danych.

Norma wyodrębnia także 3 klasy ochrony:

Pierwsza klasa ochrony –  dotyczy danych dostępnych większym grupom osób i przewiduje standardowy poziom ochrony.

Druga klasa ochrony –  określa konieczność zwiększonej ochrony danych. Mówimy w tym wypadku o dokumentach przeznaczonych dla wąskich grup osób, o tzw. „danych wrażliwych”.

Trzecia klasa ochrony –  definiuje dane poufne i tajne, do których dostęp jest autoryzowany. Ich ujawnienie naraziłoby firmę czy instytucję na poważne konsekwencje. Obowiązują bardzo wysokie wymagania ochrony.

Oprócz klas norma ściśle określa również  7 poziomów bezpieczeństwa odnoszących się do wymagań wobec maszyn. Im mniejsza jest powierzchnia ścinka, tym wyższy poziom bezpieczeństwa.

Klasa niszczenia P – niszczenie dokumentów papierowych (np. papier ,wydruki, klisza drukarska)

Klasa niszczenia dokumentów papierowych
Szerokość ścinka Powierzchnia ścinka
P-1 ≤ 12 mm ≤ 2000 mm²
P-2 ≤ 6 mm ≤ 800 mm²
P-3 ≤ 2 mm ≤ 320 mm²
P-4 6 mm ≤ 160 mm²
P-5 2 mm ≤ 30 mm²
P-6 ≤ 1 mm ≤ 10 mm²
P-7 ≤ 1 mm ≤ 5 mm²

 

Klasa niszczenia O – niszczenie nośników optycznych (np. płyta CD/DVD)

Klasa niszczenia nośników optycznych Powierzchnia ścinka
O-1 maks. 2000 mm²
O-2 maks. 800 mm²
O-3 maks. 160 mm²
O-4 maks. 30 mm²
O-5 maks. 10 mm²
O-6 maks. 5 mm²
O-7 maks. 0,2 mm²

 

Klasa niszczenia T – niszczenie nośników magnetycznych (np. dyskietki, identyfikatory, kasety z taśmą magnetyczną)

Klasa niszczenia nośników magnetycznych Powierzchnia ścinka
T-1 mechanicznie niesprawny
T-2 maks. 2000 mm²
T-3 maks. 320 mm²
T-4 maks. 160 mm²
T-5 maks. 30 mm²
T-6 maks. 10 mm²
T-7 maks. 2,5 mm²

 

Klasa niszczenia E- niszczenie nośników elektronicznych (karty pamięci, karty chipowe, dyski SSD, mobilne urządzenia telekomunikacyjne)

Klasa niszczenia nośników elektronicznych Powierzchnia ścinka
E-1 niesprawny
E-2 pocięty
E-3 maks. 160 mm²
E-4 maks. 30 mm²
E-5 maks. 10 mm²
E-6 maks. 1 mm²
E-7 maks. 0,5 mm²


Klasa niszczenia H – niszczenie dysków twardych z magnetycznymi nośnikami pamięci (np. dyski twarde)

Klasa niszczenia dysków twardych z magnetycznymi nośnikami pamięci Powierzchnia ścinka
H-1 niesprawny mechanicznie i elektronicznie
H-2 uszkodzony
H-3 zdeformowany
H-4 maks. 2000 mm²
H-5 maks. 320 mm²
H-6 maks. 10 mm²
H-7 maks. 5 mm²