Otwieramy centrum badawczo – rozwojowe

ProDevice otworzył centrum R&D! Powstało ono w odpowiedzi na rosnące w szybkim tempie zapotrzebowanie rynku, związane m.in. z koniecznością usuwania danych z nośników typu dyski SSD, pendrive czy też bardzo rozpowszechnionych urządzeń mobilnych (smartfony, tablety itp.). Głównym obszarem działalności laboratoryjnej jest więc inicjowanie oraz prowadzenie projektów rozwojowo- wdrożeniowych w ramach prac nad tworzeniem:

  •   innowacyjnych metod usuwania danych z pamięci typu flash
  • pierwszych na świecie demagnetyzerów z technologią PPMS, generujących  pole elektromagnetyczne o mocy do 55.000 gauss

W naszym centrum R&D obecnie są projektowane i testowane nasze produkty: demagnetyzery i niszczarki nośników danych.  Dobór oraz parametry aparatury pomiarowej przygotowano w oparciu o szczegółowe konsultacje z wybitnymi specjalistami współpracujących z nami jednostek naukowych: Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Instytutem Technologii Elektronowej.

Centrum R&D

Produkcja demagnetyzerów ProDevice