Polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy warunki korzystania z serwisu internetowego www.prodevice.eu

Użyty w niniejszym tekście jak i stronie internetowej zwrot DISKUS Polska oznacza DISKUS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Fabrycznej 20A jak i każdą ze spółek w stosunku, do których DISKUS Polska Sp. z o.o. ma pozycję dominującą lub spółek z nią powiązanych.

Ta strona internetowa www.prodevice.eu („Strona”) jest własnością i jest utrzymywana przez DISKUS Polska Sp. z o.o. Dostęp i używanie tej Strony, oznacza wyrażenie zgody ze wszystkimi terminami, warunkami oraz uwagami zawartymi na tej stronie. Dodatkowe terminy i warunki stosuje się do odrębnych obszarów Strony lub do szczegółowej zawartości lub dodatkowych żądań, które również mogą być publikowane w poszczególnych częściach Strony razem z ogólnymi terminami i warunkami, i które regulują zasady użytkowania Strony. Stanowią one, wraz z dodatkowymi terminami i warunkami – kiedy te mają zastosowanie i odnoszą się do „Umowy”.

Poprzez używanie tej strony, Użytkownik Strony oświadcza że rozumie i zgadza się z ogólnymi terminami i warunkami. Podczas używania obszarów Strony, gdzie ogłaszane są inne terminy i warunki, wyraża również swoje zrozumienie i zgodę dotyczącą tych terminów i warunków.

Poprzez używanie tej strony, Użytkownik Strony oświadcza, że przestrzega wszystkich mających zastosowanie regulacji prawnych, wliczając w to eksport i re-eksport regulacji prawnych i mającego zastosowanie prawa polskiego. Dostęp lub używanie jakiejkolwiek części informacji lub cechy Strony z jakiegokolwiek terytorium, gdzie taka część lub cecha jest nielegalna, jest zakazane.

Ochrona prywatności

DISKUS Polska Sp. z o.o. szanuje i dba o przestrzeganie praw do prywatności w Internecie. Jesteśmy niezwykle zaangażowani w ochronie prywatności wszystkich odwiedzających nasze strony internetowe. DISKUS Polska Sp. z o.o. powziął odpowiednie środki ostrożności aby zachować wszystkie, uzyskane online dane osobowe w bezpiecznej bazie danych zabezpieczonej przed nieautoryzowanym dostępem. Poniższe wytyczne wyjaśnią ograniczenia w wykorzystaniu danych zgromadzonych oraz użytkowników Strony.

Jak już zostało wspomniane, wchodząc na Stronę www.prodevice.eu Użytkownik zgadza się z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych firmy DISKUS Polska, które mogą być zmieniane w czasie. Na stronach www.prodevice.eu i pozostałych naszych stronach można anonimowo przeglądać i otrzymać dostęp do ważnych informacji bez ujawniania swoich danych.

Pliki Cookie

Strona internetowa prodevice.eu wykorzystuje tzw. Cookies (małe pliki tekstowe, które zapisują się na dysku osoby odwiedzającej stronę). Pliki te wykorzystywane są do zapamiętywania informacji użytkowniku strony – tworzenia tzw. spersonalizowanych ustawień i stosowane są przez większość rozbudowanych stron WWW. Nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych oraz nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika strony www.prodevice.eu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Prawa autorskie i znak towarowy

Jakikolwiek produkt, proces lub technologia opisana na Stronie mogą być przedmiotem podlegającym innym prawom Własności Intelektualnej. Użytkownik nie może rozprowadzać, zmieniać, kopiować, reprodukować, publikować, zastrzegać, dokonywać plagiatu, przenosić bądź sprzedawać jakiejkolwiek części Strony, z wyjątkiem osobistego, niekomercyjnego użytku, bez wyraźnej, pisemnej zgody udzielonej przez DISKUS Polska. Zawartość Strony nie może być użyta na jakiejkolwiek innej stronie internetowej. Wszystkie marki, technologie umieszczone na Stronie są własnością ich prawowitych właścicieli.